bayi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça bāyiʿ

İlişkili birleşik kelimeler; "başbayi" "tekel bayisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-yi