baygınlaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baygın duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Göz, süzülmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bay-gın-laş-mak