baygın baygın bakmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

kendinden geçmiş bir biçimde çevreye göz gezdirmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

hayranlıkla seyretmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bay-gın bay-gın bak-mak