bayatibuselik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bayati makamının buselik beşlisi veya dörtlüsü ile sona ermesinden oluşan bir birleşik makam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Farsça beyātī + bū-selīk


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ya-ti-bu-se-lik