bayati ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Klasik Türk müziğinde uşşak dörtlüsüne buselik beşlisi katılmasıyla yapılmış eski bir makam

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Farsça bayāt + Arapça -ī

İlişkili birleşik kelimeler; "bayatiaraban" "bayatibuselik"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ya-ti