bayındırlaştırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bayındırlaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-yın-dır-laş-tı-ra-bil-mek