bayındırlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bayındır olma durumu, ümran, mamurluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bayındır duruma getirme işi, imar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Roma İmparatorluğu bayındırlık, sanat ve felsefede oldukça gelişmişti."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-yın-dır-lık