ne demek?

Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı, imar edilmiş (yer); ongun (I), abat, mamur

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Bir çığlığa tutunup çıktım da uçurumdan / Bir bayındır kent oldu sağlığım"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-yın-dır


bayındır (2)

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim tarihÖzel

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-yın-dır

bayındır (3)

İzmir iline bağlı ilçelerden biri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÖzel

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-yın-dır