bayındır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı, imar edilmiş, mamur "(yer)", abat

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

Örnek / Cümle; "Çocukluğumun geçtiği, bayındır bir semtti Fevzi Paşa."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel, tarih"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İzmir ilimize bağlı ilçelerden biri.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, özel"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-yın-dır