ne demek?

Bayılmasına yol açmak, bayılmasını sağlamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Ameliyat esnasında katiyen kendisini bayılttırmaz."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-yılt-tır-mak