bayılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baygın duruma girmek, uyur gibi olmak, kendinden geçmek, kendini kaybetmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok hoşlanmak, çok sevmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıcak, açlık, susuzluk, yorgunluk vb. etkenlerle dayanma gücünü yitirmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Vermek, ödemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,argo"

İlişkili birleşik kelimeler; "imambayıldı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-yıl-mak