bateri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Orkestrada vurmalı çalgı takımı, davul

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Fransızca batterie


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-te-ri