bataklık kuşları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Omurgalı hayvanlardan hem tavuksuları hem yağmur kuşlarını içine alan kuşlar sınıfı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-tak-lık kuş-la-rı