batırılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Batırma işine konu olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yok edilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-tı-rıl-mak