basur memesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Anüste genişleyip meme başı gibi uzamış damar yığını

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-sur me-me-si