baston kilidi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yelkenlide seren ucunun çatlamasını engelleyen çember

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bas-ton ki-li-di