bastırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bastırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bastırma becerisi bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bas-tı-ra-bil-mek