bastırım ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ruh dünyasında oluşan tepkimelerin bilinç dışına yansıması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bas-tı-rım