bastırık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kapıyı arkadan bastırmak için kullanılan ağaç dayak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağırlık, yük

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bas-tı-rık