ne demek?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerekçeye veya öneriye dayanak olmak üzere kitapçık olarak önceden basılmış olan belgeler

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bas-ma-ya-zı