basmayazı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerekçeye veya öneriye dayanak olmak üzere kitapçık olarak önceden basılmış olan belgeler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bas-ma-ya-zı