basmakalıplaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Basmakalıp durumuna gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bas-ma-ka-lıp-laş-mak