ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Basmakalıplaşmak durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bas-ma-ka-lıp-laş-ma