basma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Basmak işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu kumaştan yapılan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Basılmış, matbu.

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, jeoloji"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Gübre, tezek.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, halk ağzında"

İlişkili birleşik kelimeler; "basmahane" "basma kalıbı" "basmakalıp" "basmayazı" "akbasma" "albasma" "emme basma tulumba" "para basma" "taban basma" "deniz basması" "kırk basması" "taş basması"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bas-ma