basklarnet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalın sesli klarnet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Fransızca basse clarinette


Hecelenişi / Hecelemesi;
bask-lar-net