ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baskın olma durumu; başatlık, hâkimlik, dominantlık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

bas-kın-lık