baskına uğramak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

düşmanın beklenmedik bir saldırısıyla karşılaşmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir yerde suçüstü yakalanmak

3. Anlamı (eş anlamlısı):

beklenmedik bir zamanda konuklar gelmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bas-kı-na uğ-ra-mak