baskın çıkmak veya gelmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

karşılaştırma konusu olan kimseyi geçmek, ona karşı üstünlüğünü göstermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
bas-kın çık-mak veya gel-mek