baskılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir masadaki kâğıtların uçmaması için üzerlerine konulan özel biçimdeki ağırlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bas-kı-lık