baskı grubu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir işin yapılmasında, gerçekleştirilmesinde veya tamamlanmasında baskı oluşturan güç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bas-kı g-ru-bu