baskı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir eserin basılış biçimi veya durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Kitap baskı hataları yüzünden okunmuyor."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bası sayısı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Gazete günlük yüz bin baskı satıyor."

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir eserin tekrarlanarak yapılan baskı işlemlerinden her biri, edisyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Romanın üçüncü baskısı çıktı."

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir maddeyi sıkıp ezen alet.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, spor"

İlişkili birleşik kelimeler; "baskı grubu" "baskı kalıbı" "oyma baskı" "taş baskı" "ters baskı" "toplumsal baskı" "baskı resim" "baskı sayısı" "düz baskı" "ipek baskı" "lüks baskı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bas-kı