basiret ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, anlayış, kavrayış, sağgörü, vizyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça baṣīret


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-si-ret