ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

birdenbire gitmek, aklına koyduğu şeyi yapmak üzere bulunduğu yerden uzaklaşmak, çekip gitmek

Tipi / Türü;

Kullanımı;

"Mazhar Müfit bu anısını şöyle noktalıyor: Kolonel sapsarı bir yüzle basıp gitti."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-sıp git-mek