basın danışmanlığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Basın danışmanının yaptığı iş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-sın da-nış-man-lı-ğı