basın bildirisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Basın yayın organlarına bilgi vermek amacıyla yetkili kurum veya kişiler tarafından hazırlanmış yazılı açıklama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-sın bil-di-ri-si