basın özgürlüğü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Görüş ve düşünceleri basın ve yayın yoluyla açıklayabilme ve yayabilme hakkı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-sın öz-gür-lü-ğü