basınçlamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hava taşıtlarında, insan organizması için yeterli basınç düzeyini sağlamak veya ayarlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-sınç-la-mak