basınç tedavisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Vurgun rahatsızlığında ortalama atmosfer basıncının üstünde bir basınç bulunan özel bir odada uygulanan iyileştirme yöntemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-sınç te-da-vi-si