basınç anahtarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçindeki gaz veya sıvının belirli bir basınç değerine ulaştığında değeçlerin konum değişiminin gerçekleştiği anahtar

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-sınç a-nah-ta-rı