basılmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Basma işine konu olmak veya basma işi yapılmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Uygunsuz durumda yakalanmak.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-sıl-mak