basıklık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Basık olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir elipsin büyük ve küçük eksenleri arasındaki farkın büyük eksene oranı

Özelliği / Tipi / Türü; "matematik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-sık-lık