barut fıçısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Barut koymaya, doldurmaya ve muhafaza etmeye yarayan fıçı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Her an olay çıkabilecek durumda olan yer

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Çok kızgın, sinirli ve kinle dolu kimse


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-rut fı-çı-sı