ne demek?

Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir tür çarpan balığı (Trachinus vipera)

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim hayvan bilimi

Hecelenişi / Hecelemesi;

bar-sam