barsam ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir tür çarpan balığı "(Trachinus vipera)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bar-sam