bariton ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tenor ve bas arasındaki erkek sesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; Fransızca baryton

Örnek / Cümle; "Bariton sese sahip sanatçı ile sohbet ettik."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Basso ile alto arasında ses veren, pistonlu bir ağız çalgısı türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "basbariton"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ri-ton