bari ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hiç olmazsa, hiç değilse, o hâlde, öyleyse

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

kelimesinin kökeni; Farsça bārī

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Keşke

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ri