barbunya pilakisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Barbunyanın pişirilmesi ile yapılan pilaki

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bar-bun-ya pi-la-ki-si