barajlı santral ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türbinleri için gerekli suyu baraj gölünden verilerek jeneratörlerle elektriğe dönüştüren hidroelektrik santral türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

Örnek / Cümle; "Çukurova Üniversitesi'ne barajlı santralin üzerinden geçip gidiliyor."


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-raj-lı sant-ral