bara ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı gerilimdeki besleme hattı veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletken çubuk veya lama

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ra