ne demek?

Barınmasını sağlamak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Gölgesinde bir semti barındıran gürbüz bir çınarın yıldırımla vurulmasına bile güç dayanılır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-rın-dır-mak