barındırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Barındırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

Örnek / Cümle; "Pazardan aldıklarımız mikrop barındırabilir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Barındırma becerisi bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-rın-dı-ra-bil-mek