ne demek?

Barındırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-e -iFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-rın-dı-ra-bil-mek


Barındırma becerisi bulunmak