ne demek?

Barındırılabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-rın-dı-rı-la-bil-me