barıştırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Barıştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,-le"

Örnek / Cümle; "Küs kardeşleri belki anneleri barıştırabilir."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Barıştırma becerisi bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, -le"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-rış-tı-ra-bil-mek